eViewMelaka
SISTEM EVIEW KERAJAAN NEGERI MELAKA
LATAR BELAKANG

Sistem eViewMelaka telah dinaik taraf dari Sistem EHebahan (SisEH) dan sistem Permohonan Pengemaskinian Kandungan Portal Kerajaan Negeri Melaka (SPPKP) yang diinisiatifkan oleh Bahagian Komunikasi Korporat dengan kerjasama Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

SPPKP mula dibangunkan pada 1 Februari 2018 dan fasa pengujian SPPKP adalah dari Mei - Disember 2018 dan SPPKP mula digunapakai sepenuhnya pada 1 Januari 2019.

Sistem ini telah dinaik taraf ke Sistem eHebahan (SisEH) apabila fungsi sistem ini diperluaskan penggunaannya kepada jabatan dan agensi Kerajaan Negeri Melaka secara bersepadu berkuatkuasa pada 5 November 2020 dan dijenamakan semula sebagai Sistem eViewMelaka berkuatkuasa pada 1 Januari 2022.

eView - dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka | 2018